ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ιδανική λύση για επαγγελματίες

Για τις ανάγκες ανύψωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους διαθέτουμε ειδικούς υδραυλικούς μηχανισμούς ανύψωσης φορτίων. Ο καθορισμός των αναγκών του χρήστη γίνεται σύμφωνα με:

  • Το είδος των εμπορευμάτων που θα μεταφέρονται.
  • Ο τρόπος φορτο-εκφόρτωσης των εμπορευμάτων (εναπόθεση κατευθείαν σε φορτηγό, κλαρκ, παλέτα κτλ.)
  • Το επιθυμητό ωφέλιμο φορτίο που θα ανυψώνεται.

Μετακίνηση προϊόντων με ταχύτητα, άνεση και ασφάλεια

Στην Epicouros lift S.A. αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση προσαρμόσιμων στις απαιτήσεις σας ανυψωτικών μηχανισμών ώστε η μετακίνηση των προϊόντος σας να γίνεται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Οι Υπηρεσίες μας

Ασανσέρ και Αναβατόρια ΑμεΑ

Ασανσέρ και Αναβατόρια ΑμεΑ

Αναβατόρια Φορτίων και Προσώπων

Αναβατόρια Φορτίων και Προσώπων

Αναβατόρια / Ασανσέρ Αυτοκινήτων

Αναβατόρια / Ασανσέρ Αυτοκινήτων

Μηχανικές θέσεις Στάθμευσης

Μηχανικές θέσεις Στάθμευσης

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Συντήρηση ανυψωτικών συστημάτων

Συντήρηση ανυψωτικών συστημάτων

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας ;